Baca Doa dan Amalan ini Usai Salat Subuh Insya Allah Rezeki Makin Lancar

Membaca doa dan dzikir usai menjalakan ibadah salat subuh adalah sebuah anugrah dan kenikmatan yang diberikan Allah SWT.
Ilustrasi Berdoa. (Foto: Tagar/Unsplash/@negafolk)

TAGAR.id, Jakarta - Membaca doa dan dzikir usai menjalakan ibadah salat subuh adalah sebuah anugrah dan kenikmatan yang diberikan Allah SWT. Berdoa dan berdzikir setelah subuh sangat dianjurkan bagi umat Islam lantaran banyak keutamaannya.

Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist Abu Huraurah, "Barang siapa bertasbih setelah selesai shalat subuh sebanyak seratus kali dan membaca tahlil seratus kali, maka dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan." (HR Muslim).

Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah menyebut dengan membaca doa setelah salat subuh dapat menghindarkan umat Muslim dari api neraka dan dilancarkan rezekinya. Untuk itu, umat Islam dapat memanjatkan doa subuh setiap hari.


Doa Subuh untuk Memohon Rezeki

Ada bacaan doa setelah salat subuh supaya diberi kemudahan rezeki. Lafal ini diucapkan setiap Nabi SAW setelah salam:

Allahumma innii asaluka 'ilmaanaafi'aa. Wa rizqontoyyibaa wa amalammutaqobbalaa.

Artinya: Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima." (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Selain itu, terdapat doa memohon rezeki di pagi hari setelah salat subuh. Diriwayatkan oleh Abu Daud:

Allahumma inni ashbathu usyhiduka wa usyhidu hamalata 'arsyika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka.

Artinya: "Ya Allah, aku telah berpagi, aku persaksikan Engkau, dan aku persaksikan kandungan 'arys-Mu, malaikat-malaikat-Mu serta seluruh makhluk-Mu bahwa Engkau adalah Allah, tiada tuhan selain-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu. (Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Adab, Bab Ma Yaqulu Idza Ashbaha, nomor 4407).


Amalan Setelah Salat Subuh

Selain doa subuh untuk memohon rezeki di atas, ada beberapa amalan setelah salat subuh yang bisa anda laksanakan. Berikut rinciannya:


1. Membaca Sayyidul Istighfar

Dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi menjelaskan ada doa dan dzikir yang dianjurkan dibaca usai salat subuh yakni Sayyidul Istighfar. Bagi siapa saja yang mengamalkannya maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana 'abduka, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu. A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Abu'u laka bini'matika 'alayya. Wa abu'u bidzanbi. Faghfirli. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.

Artinya: "Hai Tuhanku, Engkau Tuhanku. Tiada tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepada-Mu, aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku. Maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau."


2. Membaca Doa Meminta Keberkahan

Adapun amalan setelah salat subuh yang berikutnya adalah membaca doa meminta keberkahan. Berikut ini bacaan latinnya:

Allahumma innii asaluka 'ilmaanaafi'aa. Wa rizqontoyyibaa wa amalammutaqobbalaa.

Artinya: Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima." (HR Ahmad, Ibnu Majah).


3. Doa Memohon Rezeki Halal

Selanjutnya, amalan setelah salat subuh adalah membaca doa memohon rezeki halal. Berikut ini bacaan latinnya:

Allahumak-finii bi halaalika 'an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika 'amman siwaak.

Artinya: “Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi).


4. Membaca Dzikir

Amalan setelah salat subuh yang berikutnya adalah membaca dzikir. Adapun dzikir yang dapat kalian lafalkan adalah sebagai berikut ini:

a. “Subhanallahil 'azhimi wa bi hamdih.” (100x)

Artinya: "Mahasuci Allah yang maha agung dengan segala puji bagi-Nya."

b. "Astaghfirullah" (3x)

Artinya: Aku memohon ampun kepada Allah (3x)

c. "Allahumma antassalaam wa minkassalaam. Tabaa rokta yaa dzaljalaali wal ikroom."

Artinya: Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dan dari-Mu kesejahteraan, Maha Suci Egkau wahai Rabb pemilik keagungan dan kemuliaan." (HR Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

d. "Laa ilaaha illallahu wahdahuu laa syariikalahu. Lahul mulku walahul hamdu, yuhyii wayumiitu. Wahuwa 'alaa kulli syai inqodiir." (10x)

Artinya: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya pula segala pujian.

Dialah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi ruh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. (HR Ahmad, At Tirmidzi)

e. "Allaahumma a'innii 'alaa dzikrika. Wasyukrika wahusni 'ibaadatika."

Artinya: Ya Allah, tolong aku agar selalu berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu. (HR Abu Dawud, Ahmad)

f. "Subhaanallaah" 33x

g. "Alhamdulillah" 33x

h. "Allaahu akbar" 33x.[]

Berita terkait
Puasa Tapi Tidak Salat, Bagaimana Hukumnya?
Muslim menjalankan puasa, tapi tidak salat wajib. Bagaimana hukumnya?
Bacaan Lengkap Doa dan Niat Salat Tawarih dan Witir
Berikut ini niat ibadah Sholat Tarawih Dan Witir yang dilaksanakan Muslim di bulan Ramadan.
5 Manfaat dan Kebaikan Ibadah Salat Tahajud, Bisa Mendapat Pertolongan di Akhirat
Ketahuilah sederet manfaat dan kebaikan jika Anda melaksanakan ibadah salat tahajud.