Garuda Indonesia
Garuda Indonesia
Maskapai Garuda Indonesia. (Foto: Instagram/@garuda.indonesia)