UNTUK INDONESIA
Wiranto
Wiranto
Wiranto (tengah). (Foto: Antara/Wahyu Putro A)