Habib Luthfi Yahya
Habib Luthfi Yahya
Eril (kiri) Ridwan Kamil dan Habib Luthfi (kanan). Habib Luthfi Yahya Ziarah ke Makam Eril, Ridwan Kamil Ucap Alhamdulillah. (Foto: Tagar/Twitter Ridwan Kamil)