Najwa Shihab
Najwa Shihab
Najwa Shihab. (Foto: Tagar/Imstagram/@najwashihab)