Jokowi-Prabowo
Jokowi-Prabowo
Jokowi-Prabowo 2024. (Foto: Tagar/Setneg)