Es Kacang Hijau
Es Kacang Hijau
Es Kacang Hijau. (Foto: Tagar/Haibunda)