Pesta nikah anak Kepala BPBD
Pesta nikah anak Kepala BPBD
Proses pembubaran pesta pernikahan anak Kepala BPBD Limapuluh Kota. (Foto: Tagar/Dok.Istimewa)