Ricky Yacobi
Ricky Yacobi
Legenda sepak bola Indonesia, Ricky Yacobi. (Foto: Instagram/rebornkartika)