Malino
Malino
Kota Malino Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. (Foto: Tagar/Rio Anthony)